Video Yüklemek / Video İnsert

Bu makalemizde Youtube’a kendi Sunucumuz üzerinden videomuzu yüklemeyi göstereceğim. Youtunbe Data Apisini kullanarak Acces Tokeni alarak Youtube servisini üretiyoruz. Daha sonrasında videomuzun başlığı açıklaması tagları ve diğer bilgileri girerek videomuzu upload ediyoruz. Öncelikle video yükleme fonksiyonumuzu inceleyelim daha sonrasında yaptığım ufak uygulamaya geçelim.


Bu apiyi kullanmamız için apiyi etkinleştirmemiz gerekiyor, OAuth 2.0 istemci kimliğine sahip olmanız ve Google Client Kütüphanelerini edinmiş olmamız gerekiyor bilgilendirme kategorisinin altındaki makalemizde Php ile OAuth 2.0 kullanma başlıklı makalemizde OAuth nasıl alındığını ve Kütüphaneleri nasıl yüklediğimiz anlatmıştık. Buraya tıklayarak Php ile OAuth 2.0 kullanımı makalesine gidebilir veya Genel Bilgilendirme kategorisine göz atabilirsiniz.


YOUTUBE DATA APİSİNİ KULLANMAK İÇİN
 • console.developers.google.com’da Projemizi oluşturduk
 • Kullanacağımız apiyi etkinleştirdik
 • OAuth istemci kimliğini oluşturduk ve oluşturuken sitemize gerekli izinleri verdik.
 • OAuth istemci kimliğinin json dosyasını indirdik
 • GitHub dan Google Client Api kütüphanesini indirdik
 • Composer yardımıyla Vendor  klasörümüzü de edindik

Eğer bu işlemleri yapmadıysanız Buraya Tıklayarak OAuth Makalemi inceleyiniz. Bu işlemleri yaptıksak alt yapı hazır demektir şimdi aşağıdaki dosyalarımızı oluşturalım


Aşağıdaki video bilgilerini çektiğimiz fonksiyonumuzun aldığı parametreleri inceleyelim.

 function videosInsert($client, $service, $media_file, $properties, $part, $params) {
 $params = array_filter($params);
 $propertyObject = createResource($properties); // See full sample for function
 $resource = new Google_Service_YouTube_Video($propertyObject);
 $client->setDefer(true);
 $request = $service->videos->insert($part, $resource, $params);
 $client->setDefer(false);
 $response = uploadMedia($client, $request, $media_file, 'video/*');
 print_r($response);
}
 1. İlk parametre Google_Client nesnesinden ürettiğimiz değişken
 2. Youtube servisinden ürettiğimiz değişken
 3. Yükleyeceğimiz videonun yolu ve adı C:/…./ornekvideo.mp4 gibi. Yükleyeceğimiz videonun yolu upload ettiğimiz php dosyası ile aynı dizin içerisinde ise sadece video adını değişkene atarız ornekvideo.mp4 gibi.
 4. $properties değişkeni video adı açıklaması gibi bilgileri array olarak gönderdiğimiz değişken
 5. $part değişkeni videoyu yükledikten sonra bize dönecek olan json formatındaki yanıtın içerisinde hangi bilgilerin yer alacağını belirlediğimiz değişkendir.

Bu fonksiyon içerisinde birkaç diğer upload fonksiyonlarıda kullanmakta yani tek başına bu fonksiyonu kullandığınızda şu bu fonksiyon tanımlı değil hataları ile karşılaşacaksınız. Yazmış  olduğum ufak projenin tamamına bakalım. Şu sayfaları oluşturalım.

 • index.php
 • oauth2callback.php

index.php dosyasının içerisine

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title></title>
 <style type="text/css">
 
* {
 box-sizing: border-box;
}
body{
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
 
input[type=text], select, textarea{
 width: 100%;
 padding: 12px;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 4px;
 box-sizing: border-box;
 resize: vertical;
}

label {
 padding: 12px 12px 12px 0;
 display: inline-block;
}

input[type=submit] {
 background-color: #4CAF50;
 color: white;
 padding: 12px 20px;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 float: right;
}

input[type=submit]:hover {
 background-color: #45a049;
}

.container {
 border-radius: 5px;
 background-color: #f2f2f2;
 padding: 20px;
}

.col-25 {
 float: left;
 width: 25%;
 margin-top: 6px;
}

.col-75 {
 float: left;
 width: 75%;
 margin-top: 6px;
}

.row:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}

@media (max-width: 600px) {
 .col-25, .col-75, input[type=submit] {
 width: 100%;
 margin-top: 0;
 }
}
</style>
</head>
<body>

<?php
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';
session_start();
$client = new Google_Client();
$client->setAuthConfig('jsonyoutube.json');
$client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl');
$client->addScope(Google_Service_YouTube::YOUTUBE_READONLY);

if (isset($_SESSION['access_token']) && $_SESSION['access_token']) {
 $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
 $service = new Google_Service_YouTube($client);
 
 if (!$_POST && !$_FILES) {
 ?>
<h2>Youtube Dosya Upload Etmek</h2>


<div class="container">
 <form action="#" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div class="row">
 <div class="col-25">
 <label for="fname">Video Başlığı</label>
 </div>
 <div class="col-75">
 <input type="text" id="fname" name="baslik" placeholder="Video Başlığı..">
 </div>
 </div>
 <div class="row">
 <div class="col-25">
 <label for="lname">Video Açıklama</label>
 </div>
 <div class="col-75">
 <textarea id="subject" name="aciklama" placeholder="Video Açıklama.." style="height:200px"></textarea>
 </div>
 </div>
 <div class="row">
 <div class="col-25">
 <label for="lname">Taglar (birden fazla tagı virgül ile ayır)</label>
 </div>
 <div class="col-75">
 <input type="text" id="lname" name="tag" placeholder="Video Taglar..">
 </div>
 </div>
 <div class="row">
 <div class="col-25">
 <label for="country">Görünürlük</label>
 </div>
 <div class="col-75">
 <select id="country" name="gorunurluk">
 <option value="public">public</option>
 <option value="private">private</option>
 </select>
 </div>
 <div class="row">
 <div class="col-25">
 <label for="fname">Videoyu seçiniz</label>
 </div>
 <div class="col-75">
 <input type="file" name="video" id="fileToUpload">
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="row">
 <input type="submit" value="Submit">
 </div>
 </form>
</div>
 <?php
 }else
 {

print_r($_FILES["video"]);
echo "Video Yükleniyor.";
$media_file =$_FILES["video"]["tmp_name"];
 videosInsert($client,
 $service,
 $media_file,
 array('snippet.categoryId' => '22',
 'snippet.defaultLanguage' => '',
 'snippet.description' => $_POST["aciklama"],
 'snippet.tags[]' => $_POST["tag"],
 'snippet.title' => $_POST["baslik"],
 'status.embeddable' => '',
 'status.license' => '',
 'status.privacyStatus' => $_POST["gorunurluk"],
 'status.publicStatsViewable' => ''),
 'snippet,status', array()); 
 echo "<br>Video Yüklendi!";
 
 }
 
} else {
 $redirect_uri = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/1-proje/youtube/oauth2callback.php';
 header('Location: ' . filter_var($redirect_uri, FILTER_SANITIZE_URL));
}

function videosInsert($client, $service, $media_file, $properties, $part, $params) {
 $params = array_filter($params);
 $propertyObject = createResource($properties); // See full sample for function
 $resource = new Google_Service_YouTube_Video($propertyObject);
 $client->setDefer(true);
 $request = $service->videos->insert($part, $resource, $params);
 $client->setDefer(false);
 $response = uploadMedia($client, $request, $media_file, 'video/*');
 print_r($response);
}
function createResource($properties) {
 $resource = array();
 foreach ($properties as $prop => $value) {
 if ($value) {
 addPropertyToResource($resource, $prop, $value);
 }
 }
 return $resource;
}
function addPropertyToResource(&$ref, $property, $value) {
 $keys = explode(".", $property);
 $is_array = false;
 foreach ($keys as $key) {
 if (substr($key, -2) == "[]") {
 $key = substr($key, 0, -2);
 $is_array = true;
 }
 $ref = &$ref[$key];
 }

if ($is_array && $value) {
 $ref = $value;
 $ref = explode(",", $value);
 } elseif ($is_array) {
 $ref = array();
 } else {
 $ref = $value;
 }
}
function uploadMedia($client, $request, $filePath, $mimeType) {
 $chunkSizeBytes = 1 * 1024 * 1024;

$media = new Google_Http_MediaFileUpload(
 $client,
 $request,
 $mimeType,
 null,
 true,
 $chunkSizeBytes
 );
 $media->setFileSize(filesize($filePath));

$status = false;
 $handle = fopen($filePath, "rb");
 while (!$status && !feof($handle)) {
 $chunk = fread($handle, $chunkSizeBytes);
 $status = $media->nextChunk($chunk);
 }

fclose($handle);
 return $status;
}

?>
</body>
</html>

oauth2callback.php dosyasının içerisine

<?php
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';
session_start();
$client = new Google_Client();
$client->setAuthConfigFile('jsonyoutube.json');
$client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl');
$client->addScope(Google_Service_YouTube::YOUTUBE_READONLY);
$client->setRedirectUri('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/1-proje/youtube/oauth2callback.php');

if (! isset($_GET['code'])) {
 $auth_url = $client->createAuthUrl();
 header('Location: ' . filter_var($auth_url, FILTER_SANITIZE_URL));
} else {
 $client->authenticate($_GET['code']);
 $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
 $redirect_uri = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/1-proje/youtube/';
 header('Location: ' . filter_var($redirect_uri, FILTER_SANITIZE_URL));
}

Bu kodları yazdığımızda index.php dosyasını tarayıcıda çalıştırdığımda şöyle bir görüntü ile karşılaşacağız. Videomuzu şeçip post ediyoruz.

Post ettiğimizde json formatında uzunca bir yanıt ile karşılaşıyoruz. Size göstermek için arasından snippet kısmını ekran görüntüsü aldım. Bu yanıt içerisinde kanal idsi video başlığı açıklama gibi girdiğimiz bilgileri görüntüleyebiliyorsak bu videomuzun başarılı bir şekilde yüklendiğini göstermektedir.

Bu yanıtı aldıktan sonra yüklemiş olduğumuz video kanalımıza bir süre sonra geliyor. Yükledikten sonra bize dönen json içerisinde vidonun idsi bulunmakta videoyu görüntülemek istiyorsak  https://www.youtube.com/watch?v=videoidsi  kısmına video idsini yazarak videomuzu görüntüleyebiliriz.

Videomuzu private olarak belirlediğimiz için klit simgesi gözükmekte ve sadece biz görüntüleyebiliyoruz.

 

Örnek kodlara ulaşmak için buraya tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir