Fotoğraf Paylaşmak

Api üzerinden Facebook da Fotoğraf paylaşabilmemiz için önce access tokenimizi edinmiş olmamız gerekiyor. Access tokeni, Api Oluşturma  Access Token Alma yazısında access tokenimizi edinmiş ve gerekli izinleri almıştık.

login olduktan sonra Facebook bizi fb-callback.php sayfasına yönlendiriyordu ve orada bizim access tokenimiz yani erişim belirtecimiz oluşuyordu. ve bu erişim belirtecimizi bir Session değişkenimize atamıştık. Şimdi fb-callback.php sayfasının en alt kısmına şu şekilde bir yönlendirme yapıyoruz.

header('Location: fotografpaylas.php');

aynı dizin içerisine fotografpaylas.php dosyamızı oluşturup içerisine kodlarımızı yazalım.

<?php
require_once 'facebook/autoload.php';

session_start();
$accesstoken = $_SESSION['fb_access_token'];
$fb = new Facebook\Facebook([
 'app_id' => 'SENİN APİ İD', // Replace {app-id} with your app id
 'app_secret' => 'SENİN APİ SECRET',
 'default_graph_version' => 'v2.2',
 ]);

$data = [
 'message' => 'Facebook Api deneme.',
 'source' => $fb->fileToUpload('facebook.png'),
];
try {
 // Returns a `Facebook\FacebookResponse` object
 $response = $fb->post('/me/photos', $data, $accesstoken);
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookResponseException $e) {
 echo 'Graph returned an error: ' . $e->getMessage();
 exit;
} catch(Facebook\Exceptions\FacebookSDKException $e) {
 echo 'Facebook SDK returned an error: ' . $e->getMessage();
 exit;
}

$graphNode = $response->getGraphNode();

echo 'Photo ID: ' . $graphNode['id'];
?>

$data -> source  fotoğraf yolunu doğru verdiğimizden emin olalım. Postu paylaştıktan hangi apiden paylaşıldığını da görebiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir